Go to Top

Tag Archives

Tag Archives: Mermer ve taş ocakları

Kayrak Taşı Parlatılmadan Kullanılanlar kategorisindendir

Bu sayılanlar dışında bir de parlatılmadan doğal hali ile kullanılan taşlar da son zamanlarda dikkati çekecek ölçüde  yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu taşlar arasında Kayrak Taşı, Çanakkale Taşı, Foça Taşı ve Çeşme Taşı gibi Üretildiği  bölgenin adı İle anılan şistler, tüfît ve neojen kireçtaşları, Bazalt, Andezit, Granit, vs. sayılabilir. Adı geçen taşlar  üretildikten sonra gerek kesme makinelerinde kesilerek, gerek özel makinelerde parke taşı halinde gerekse de doğadan  çıkarıldığı gibi ve herhangi bir …Read More